Hoist Brakes

                รับอัดย้ำผ้าเบรครอกไฟฟ้า, ผ้าเบรครอกไฟฟ้า, ผ้าเบรค – จำหน่ายและติดตั้ง , คอยล์เบรคเครน,ระบบเบรค เครน,

                            Hoist  brakes  are  essential  for  crane    safety.

 • Hoist  brakes  are  an  essential  safety  feature  of  overhead  cranes, gantry crane . designed to hold a load  when  the hoist  motor is  not  running, these  brakes  reduce   the  risk    of falling  loads  that  could  result  in  injury   and  property  damage.  This section  specifies   the performance  requirements   of  hoist,  or  holding , brakes. It  also  calls  for  an additional  control   braking  mechanism  to  prevent  over speeding – that is, to  prevent hoists   from  exceeding  a   predetermined   operating  speed.

  The AJ   Cranes   technical  team  can  help  you  in  your efforts  to  maintain   a   safe, productive  operation  by  inspecting  your  equipment  and  performing  needed   service.

  -การใช้งานระบบรอกไฟ้ฟ้าและเครนไฟฟ้า จะมีชุดระบบเบรค ที่ออกแบบมาเป็นการเฉพาะประกอบอยู่ โดยมีลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละยี่ห้อ   ส่วนใหญ่เป็นรูปทรงกลม  และมีดุมจำปา เป็นเฟือง หรือทรงสี่เหลี่ยม วงกลม  ซึ่งชุดแผ่นเบรคจะทำงานร่วมกันกับชุดแมกเนติคคอยล์เบรค เพื่อทำให้ชิ้นงานและวัตถุที่ยกหยุด ในตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งระบบไฟฟ้าคอนโทรลระบบเบรคจะทำงานสัมพันธ์กับการทำงานของเครนในทิศทางที่เครนเคลื่อนที่

  -ทางบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบการใช้งานของระบบเครน  ตามประกาศกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน 2554 ซึ่งกำหนดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานเครนแก่ผู้ปฎิบัติงาน  รวมทั้งการซ่อมบำรุงเครน  ควรมีการตรวจสอบเป็นระยะตามกำหนด  หากพบการสึกหรอของผ้าเบรค ควรวางแผนซ่อมทันที  เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและไม่กระทบต่อกระบวนการผลิต  ผู้ตรวจสอบเครนเบื้องต้น  ให้พิจารณาสิ่งผิดปกติ  เช่น เกิดเสียงดังในการใช้งาน  การเคลื่อนที่/การหยุดของเครนที่ผิดตำแหน่งจากปกติ

  -เครนมีหลายยี่ห้อที่เข้ามาใช้ในประเทศไทย  เช่น  ABUS ,DEMAG, KONE, KITO ,MITSUBISHI, HITACHI ,NITCHI ,BLACK BEAR ,STAHL, VERLINDE ,KULI, STREET, MUNCK, GH, FITOP, MORRIS, SWF ,CMAK, ELEPHANT,  บริษัทฯ สามารถจัดหาชุดระบบเบรคได้ทุกยี่ห้อที่กล่าว

   

                    

  -ผ้าเบรคที่อยู่ในระบบเครนเป็นวัสดุสิ้นเปลือง  จะมีการสึกหรอ เมื่อใช้งานไประยะหนึ่ง  เมื่อตรวจสอบแล้ว ขนาดต่ำกว่าข้อกำหนด ควรอัดย้ำผ้าเบรคใหม่ที่ได้มาตรฐาน    ทางเรามีช่างชำนาญงานเฉพาะ พร้อมให้คำแนะนำ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าพร้อมรับประกันผลงาน

 

              -เบรคเครนไฟฟ้า , รอกไฟฟ้า, และระบบเบรคเครื่องจักร ทุกชนิด เราจัดหาให้ท่าน

 

                                   

 

                            

 

                          

 

                    

 

                                       

 

                 -ชุดคอยล์เบรค  รอกไฟฟ้า  เครนไฟฟ้า และเครื่องจักร

 

                                                         

                                              

 

                                                   

 

                                   

 

                                                   

 

                               

 

                                              

 

                                                

 

                          

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับอัดย้ำผ้าเบรครอกไฟฟ้่า, ผ้าเบรครอกไฟฟ้า, ผ้าเบรค – จำหน่ายและติดตั้ง , คอยล์ เบรคเครน,ระบบ เบรค เครน,ผ้าเบรค อุตสาหกรรม,
คอยล์เบรค มอเตอร์,รอกสลิงไฟฟ้า mitsubishi,ผ้าเบรคเครน,อัดผ้าเบรคเครื่องจักร,ผ้า เบรค มอเตอร์,ผ้าเบรครอกไฟฟ้า ,คอยล์ เบรคเครน,เบรคเครน, คอยล์เบรค มอเตอร์,ชุดเบรคมอเตอร์,วงจรเบรกมอเตอร์ 3 เฟส,coil brake คือ,ระบบ เบรค เครน,เบรคมอเตอร์ไฟฟ้า,มอเตอร์ ไฟฟ้า มี เบรค,ระบบไฟฟ้าเครน ,บริการซ่อมรอกไฟฟ้า,รับอัดเบรคเครนไฟฟ้า ,รับซ่อมรับพันคอยล์เบรคไฟฟ้าทุกขนาด, ซ่อมรอกไฟฟ้า เครนไฟฟ้า, มอเตอร์ไฟฟ้า .รับอัดเบรคเครนไฟฟ้า ,อัดย้ำเบรครอก เครน ลิฟท์ ทุกยี่ห้อ, เบรคมอเตอร์ไฟฟ้า ,ผ้าเบรคมอเตอร์อุตสาหกรรม, อัดย้ำบนโครงเดิม, รับสั่งผลิตผ้าเบรคตามแบบ,ชิ้นงานตัวอย่างชุดเบรคมอเตอร์,คอยล์เบรค เครน,coil brake ,เบรคมอเตอร์ 3 เฟส,การทำงานของเบรคมอเตอร์,วงจรเบรกมอเตอร์ 3 เฟส,coil brake motor,เบรคมอเตอร์ไฟฟ้า,