Semi Gantry Cranes Girder

-Semi Gantry Cranes Girder

Gantry cranes also included the  AJS  manufacturing program, in addition to our standard bridge cranes, we produce a wide range of gantry cranes, both single and double girder.

เครนสนามขาสูงข้างเดียว แบบคานเดี่ยว มีความเหมาะสมใช้บนพื้นที่กลางแจ้ง โดยติดตั้งรางวิ่งชั้นบนไว้ที่เสา ด้านข้าง – นอกตัวอาคารโรงงาน  หรือใช้ติดตั้งในร่ม โดยติดตั้งรางวิ่งชั้นบนไว้ที่เสาด้านข้าง – ในตัวอาคารโรงงาน หรือผู้ใช้งานสามารถออกแบบเครนในโรงงานเป็น  2 ระดับได้อีกด้วย  โดยใช้ติดตั้งใต้ชุดเครนเหนือศีรษะ เพื่อทำงานเฉพาะกับเครื่องจักร หรือใช้งานกับพื้นที่ในอาคารโรงงานงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือติดตั้งไว้ทั้ง 2 ฝั่งของตัวอาคารโรงงานเดียวกันก็ได้ แต่สิ่งที่สำคัญในกรณีที่ติดตั้งเครนสนามขาสูงข้างเดียว ในตัวอาคารโรงงานเดียวกันทั้ง 2ฝั่งของเสาอาคาร ใต้ชุดเครนเหนือศีรษะด้านบน ผู้ออกแบบจำเป็นต้องเว้นช่องระหว่างกลางของเครนสนามขาสูงข้างเดียวที่ติดตั้งไว้ทั้ง 2ฝั่งให้กว้างพอประมาณ  เพื่อให้ชุดลวดสลิงและตะขอของเครนเหนือศีรษะด้านบน สามารถยกวัตถุหรือสินค้า ผ่านได้อย่างสะดวกและปลอดภัยด้วย  เพราะปัญหาที่สำคัญของการติดตั้งใช้งานเครน 2 ระดับในตัวอาคารเดียวกันคือ ชุดลวดสลิงและตะขอของชุดเครนเหนือศีรษะด้านบนมักจะเกี่ยว หรือชนกับชุดเครนสนามขาสูงที่วิ่งใช้งานอยู่ด้านล่าง  เพราะความประมาทและไม่ระมัดระวังของผู้ใช้งานเอง ทำให้เกิดอุบบัติเหตุและความเสียหายได้ง่าย เนื่องจากการออกแบบเครน จะไม่สะดวกที่จะติดตั้งชุดเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุอัตโนมัติไว้ตลอดแนวความยาวของคานเครนด้านล่างเพื่อป้องกันการชนกับชุดลวดสลิงและตะขอของเครนเหนือศีรษะด้านบน หรือยากที่จะติดตั้งชุดเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุอัตโนมัติไว้ที่ชุดลวดสลิงและตะขอของเครนเหนือศีรษะด้านบน  เพื่อป้องกันการเกี่ยวชนกันเครนสนามขาสูงด้านล่าง  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังด้วยสายตาการมองของผู้กดบังคับเครนทั้ง 2 ระดับเองเท่านั้น  

   ดั้งที่กล่าวมาในความสะดวกของการออกแบบติดตั้งเครนแบบ 2 ระดับ เพื่อให้ชุดเครนทั้ง 2 ระดับสามารถวิ่งใช้งานสวนชุดเครนวิ่งทางกันได้ เพื่อความสะดวก และประหยัดเวลาพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทำงาน  แต่ก็แฝงไว้ด้วยปัญหาอันตราย  และอุบัติเหตุที่ต้องคอยใช้งานอย่างระมัดระวัง